ป.ล. ฉันไม่ใช่ Dev KL ฉันเป็น Dev เกม Mirror World : https://bit.ly/3NVaXiE โดเนตค่าขนมจีบซาลาเปา : https://bit.ly/3K3PMZA