” Giải đấu LEO Rivals Tournament do FPS Thailand và VPT Studio đồng tổ chức; LEO, Western Digital tài trợ chính; FW Box, …