Trong video này ta sẽ cùng tìm hiểu 10 thứ mà có thể sẽ rất phù hợp cho các bản cập nhật sắp tới của Minecraft này nhé.