ARK Eternal (Mới) #19 – Sắp tiến tới Nova the Destroyer, mình với Bảo đã có Siêu rồng Chaos Wyvern ▷ Facebook: …