ARK Nguyên Tố Elemental #18 KHI ĂN THỊT QUÁI VẬT REAPER EM RỒNG CỦA MÌNH ĐÃ TIẾN HÓA -TÝ TIỀN TỈ ☆ Cảm ơn …