ARK Nguyên Tố Elemental #19 MÌNH LAI TẠO VÀ SINH RA CON QUÁI VẬT STORM REAPER CỰC MẠNH – TÝ TIỀN TỈ ☆ Cảm …