Hello, mình là KiraMC, và đây là video Tóm Tắt 100 Ngày Minecraft Sinh Tồn Siêu Khó Trên Sa Mạc Cùng Bạn Thân KuroMC …