Ngayon nag alaga kami ng mga manok at manok ni taguro sa minecraft bedrock addons: @AsianRoofsTeam @nathaniel838 for …