Hôm nay Oops Zeros sẽ chạm vào cái gì thì cái đấy sẽ biến thành Ngọc Lục Bảo trong Minecraft. Và trong quá trình biến thế giới …