Sử Dụng Trái Mochi Legend Tiêu Diệt Tất Cả Boss Ở Sea 1 Nhưng Chỉ Với Chiêu Lăn Bánh? | King Legacy Link Shop …